Forskning for fellesskapet. Om forskning

St.meld. nr. 36, innst. S. nr. 192 for 1992-93

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet Saken er behandlet i kirke- og undervisningskomiteen Innstilling avgitt 27.05.1993 Innst. S. nr. 192 (1992-93)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 27.05.1993

   Behandlet i Stortinget: 04.06.1993