Forslag oversendt fra Odelstingets møte 12. desember 1996: Stortinget ber Regjeringen i et eget dokument legge frem en årlig orientering om departementets praksis når det gjelder saker behandlet med hjemmel i omdannelsesloven.

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet

      Vedtatt