Endringar i lov av 15. mai 1987 nr. 21 om film og videogram

Ot.prp. nr. 61, innst. O. nr. 81, besl. O. nr. 95 for 1992-93

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Kulturdepartementet Saken er behandlet i kirke- og undervisningskomiteen Innstilling avgitt 22.04.1993 Innst. O. nr. 81 (1992-93)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 22.04.1993

   Behandlet i Odelstinget: 04.05.1993

   Behandlet i Lagtinget: 11.05.1993