Media i tida ( vedlegg NOU 1992:14 Mål og midler i pressepolitikken) ( Mediemeldingen)

St.meld. nr. 32, innst. S. nr. 223 for 1992-93

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Kulturdepartementet Saken er behandlet i kirke- og undervisningskomiteen Innstilling avgitt 10.06.1993 Innst. S. nr. 223 (1992-93)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 10.06.1993

   Behandlet i Stortinget: 14.06.1993