Ny Hovedavtale for reindriften, reindriftsavtalen 1993-94, om dekning av kostnader vedrørende radioaktivitet i reinkjøtt og om endringer i statsbudsjettet for 1993

St.prp. nr. 66, innst. S. nr. 193 for 1992-93

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Landbruksdepartementet Saken er behandlet i landbrukskomiteen Innstilling avgitt 27.05.1993 Innst. S. nr. 193 (1992-93)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 27.05.1993

   Behandlet i Stortinget: 01.06.1993