Lov om endringer i lov av 20. desember 1974 nr. 73 om dyrevern

Ot.prp. nr. 73, innst. O. nr. 87, besl. O. nr. 117 for 1992-93

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Landbruksdepartementet Saken er behandlet i landbrukskomiteen Innstilling avgitt 05.05.1993 Innst. O. nr. 87 (1992-93)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 05.05.1993

   Behandlet i Odelstinget: 27.05.1993

   Behandlet i Lagtinget: 03.06.1993