Endringar i statsbudsjettet for 2010

Prop. 42 S (2010-2011), Innst. 139 S (2010-2011)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Arbeidsdepartementet Saken er behandlet i arbeids- og sosialkomiteen Innstilling avgitt 07.12.2010 Innst. 139 S (2010-2011)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt endringer i statsbudsjettet for 2010 under Arbeidsdepartementet. .

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 07.12.2010

   Behandlet i Stortinget: 13.12.2010