Landbruksministerens redegjørelse om utviding av EØS-avtalen på det veterinære området

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Redegjørelse fra landbruksministeren

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet

      Vedtatt