Fastlandsforbindelse til Magerøya i Finnmark ( FATIMA) ( Nordkapplatået)

St.prp. nr. 47, innst. S. nr. 177 for 1992-93

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Samferdselsdepartementet Saken er behandlet i samferdselskomiteen Innstilling avgitt 19.05.1993 Innst. S. nr. 177 (1992-93)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 19.05.1993

   Behandlet i Stortinget: 28.05.1993