Rammevilkåra for luftfartsselskapenes virksomhet (samtykke til ratifikasjon, i det vesentlige i samsvar med de framlagte tekster, av 1) Vedtak av 26. mars 1993 i Felleskomiteen opprettet ved Avtale av 30 juni 1992 om sivil luftfart mellom Norge, Sverige og Det Europeiske Økonomiske Fellesskap, om tillegg til Avtale av 30. juni 1992 om sivil luftfart mellom Norge, Sverige og Det Europeiske Økonomiske Fellesskap, og 2) Avtale om endring av Avtale av 30. juni 1992 om sivil luftfart mellom Norge, Sverige og Det Europeiske Økonomiske Fellesskap)

St.prp. nr. 69, innst. S. nr. 199 for 1992-93

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Samferdselsdepartementet Saken er behandlet i samferdselskomiteen Innstilling avgitt 28.05.1993 Innst. S. nr. 199 (1992-93)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 28.05.1993

   Behandlet i Stortinget: 07.06.1993