Lov om anlegg og drift av jernbane, herunder sporvei, tunnelbane og forstadsbane m.m. ( jernbaneloven)

Ot.prp. nr. 63, innst. O. nr. 122, besl. O. nr. 133 for 1992-93

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Samferdselsdepartementet Saken er behandlet i samferdselskomiteen Innstilling avgitt 27.05.1993 Innst. O. nr. 122 (1992-93)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 27.05.1993

   Behandlet i Odelstinget: 02.06.1993

   Behandlet i Lagtinget: 09.06.1993