Lov om endringar i lov av 4. juni 1976 nr. 63 om samferdsel ( deregulere løyve for turvogn)

Ot.prp. nr. 52, innst. O. nr. 85, besl. O. nr. 99 for 1992-93

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Samferdselsdepartementet Saken er behandlet i samferdselskomiteen Innstilling avgitt 04.05.1993 Innst. O. nr. 85 (1992-93)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 04.05.1993

   Behandlet i Odelstinget: 14.05.1993

   Behandlet i Lagtinget: 19.05.1993