Norsk jernbaneplan 1994-97

St.meld. nr. 35, innst. S. nr. 212 for 1992-93

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Samferdselsdepartementet Saken er behandlet i samferdselskomiteen Innstilling avgitt 04.06.1993 Innst. S. nr. 212 (1992-93)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 04.06.1993

   Behandlet i Stortinget: 11.06.1993