Regulering av pensjonene fra pensjonstrygden for sjømenn fra 1. mai 1993 og om øking av bevilgningen under kap. 664, post 51 for 1993

St.prp. nr. 87, innst. S. nr. 222 for 1992-93

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Sosial- og helsedepartementet Saken er behandlet i forbruker- og administrasjonskomiteen Innstilling avgitt 10.06.1993 Innst. S. nr. 222 (1992-93)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 10.06.1993

   Behandlet i Stortinget: 14.06.1993