Representantforslag om å senke krav til aksjekapital for aksjeselskaper

Dokument 8:16 S (2010-2011), Innst. 180 S (2010-2011)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Harald T. Nesvik, Per Roar Bredvold, Torgeir Trældal, Ulf Leirstein Saken er behandlet i justiskomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 01.02.2011 Innst. 180 S (2010-2011)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har drøftet et forslag fra representanter fra Fremskrittspartiet om å senke minstekravet til aksjekapital for aksjeselskaper til kr. 25 000. Forslaget fikk ikke tilslutning fra flertallet i Stortinget og ble vedlagt protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 01.02.2011

   Behandlet i Stortinget: 15.03.2011