Opprettelse av en parlamentarikerforsamling til Konferansen om sikkerhet og samarbeid i Europa ( KSSE)

Innst. S. nr. 107 for 1992-93

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Innstilling avgitt 25.02.1993 Innst. S. nr. 107 (1992-93)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 25.02.1993

   Behandlet i Stortinget: 18.03.1993