Årsmelding for 1992 fra Stortingets ombudsmann for forvaltningen ( Sivilombudsmannen)

Dokument nr. 4, innst. S. nr. 176 for 1992-93

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Dokument fra Ombudsmenn Saken er behandlet i justiskomiteen Innstilling avgitt 18.05.1993 Innst. S. nr. 176 (1992-93)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 18.05.1993

   Behandlet i Stortinget: 24.05.1993