By og land hand i hand. Om regional utvikling ( Regionalpolitikk)

St.meld. nr. 33, innst. S. nr. 231 for 1992-93

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Kommunal- og arbeidsdepartementet Saken er behandlet i kommunal- og miljøvernkomiteen Innstilling avgitt 10.06.1993 Innst. S. nr. 231 (1992-93)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 10.06.1993

   Behandlet i Stortinget: 15.06.1993