Oversendelsesforslag om lovendringer om utenlandske statsborgere som fratas medlemskap i folketrygden

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet