Oversendelsesforslag om å avvikle ordningen med dagpenger for innsatte med utenlandsk statsborgerskap.

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet