Omprioriteringer og tilleggsbevilgninger på statsbudsjettet 1993 ( gradert moms) ( normalrentesatsen, 8,5 %, for rimelige lån i arbeidsforhold) ( Oslofjord forbindelsen) ( krisepakken) ( TRESS-90)

St.prp. nr. 78, innst. S. nr. 240 for 1992-93

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Finansdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 14.06.1993 Innst. S. nr. 240 (1992-93)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 14.06.1993

   Behandlet i Stortinget: 17.06.1993