Sak behandlet 16. november 2010 i den utvidede utenriks- og forsvarskomité (sak 3: Situasjonen i Heimevernet og betydningen for Forsvaret), og innbragt for Stortinget i medhold av Forretningsorden § 13 syvende ledd

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status