Forslag fra stortingsrepresentantene Arne Skauge og Hallvard Bakke om lov om endringer i lov av 13. juni 1969 nr. 24 om grunnskolen

Status: Saken er ferdigbehandlet.

Lovforslag fra Arne Skauge, Hallvard Bakke Saken er til behandling i kirke- og undervisningskomiteen

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Lovsaken er ferdigbehandlet