Opprettelse av en felles parlamentarisk komite med Europaparlamentet

Innst. S. nr. 146 for 1992-93

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Innstilling avgitt 29.04.1993 Innst. S. nr. 146 (1992-93)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 29.04.1993

   Behandlet i Stortinget: 03.05.1993