Langsiktig kraftutveksling med utlandet

St.meld. nr. 46, innst. S. nr. 229 for 1992-93

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Nærings- og handelsdepartementet Saken er behandlet i energi- og industrikomiteen Innstilling avgitt 10.06.1993 Innst. S. nr. 229 (1992-93)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 10.06.1993

   Behandlet i Stortinget: 14.06.1993