Lov om endringer i lov av 4. juni 1965 nr. 1 om helligdagsfreden

Ot.prp. nr. 101, innst. O. nr. 140, besl. O. nr. 155 for 1992-93

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 12.06.1993 Innst. O. nr. 140 (1992-93)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 12.06.1993

   Behandlet i Odelstinget: 15.06.1993

   Behandlet i Lagtinget: 18.06.1993