Utbygging og finansiering av E18 på strekningen Gulli-Langåker i Vestfold

Prop. 56 S (2010-2011), Innst. 178 S (2010-2011)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Samferdselsdepartementet Saken er behandlet i transport- og kommunikasjonskomiteen Innstilling avgitt 01.02.2011 Innst. 178 S (2010-2011)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt at bompengeselskap får tillatelse til å ta opp lån og kreve inn bompenger til utbygging og finansiering av strekningen Gulli-Langåker på E18 i Vestfold. Investeringene på 2630 mill. kroner vil bli finansiert med 750 mill. kroner statlige midler og 1760 mill. kroner ved bompenger. Prosjektet omfatter utvidelse av eksisterende tofelts veg til firefelt veg med 26 m brede over en strekning på 25,5 km. Det legges opp til anleggsstart sommeren 2011 og med åpning for trafikk i 2014.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 01.02.2011

   Behandlet i Stortinget: 10.02.2011