Samferdselsministerens redegjørelse vedrørende forhandlingene om en samarbeidsavtale mellom SAS, KLM, Swissair og Austrian Airlines

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Redegjørelse fra samferdselsministeren

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet