Lønninger m.v. for stortingsrepresentantene og Regjeringens medlemmer ( Stortingets lønnskommisjon av 1991)

Innst. S. nr. 190 for 1992-93

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Innstilling avgitt 27.05.1993 Innst. S. nr. 190 (1992-93)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 27.05.1993

   Behandlet i Stortinget: 04.06.1993