Tilskot til A/S Bleikvassli Gruber

St.prp. nr. 89, innst. S. nr. 236 for 1992-93

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Nærings- og handelsdepartementet Saken er behandlet i energi- og industrikomiteen Innstilling avgitt 11.06.1993 Innst. S. nr. 236 (1992-93)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 11.06.1993

   Behandlet i Stortinget: 16.06.1993