Forslag fra stortingsrepresentant Terje Nyberget om lov om endringer i lov av 13. mars 1936 nr. 3 om politiet ( politiloven) (Om opprettelse av en fast lønnsnemnd for politiet)

Dokument nr. 8:34 for 1992-93

Status: Lovforslaget er til behandling i komiteen.
Saken er ferdigbehandlet.

Lovforslag fra Terje Nyberget Saken er til behandling i justiskomiteen

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Lovsaken er ferdigbehandlet