Årsmelding fra styret for Pensjonsordningen for stortingsrepresentanter for budsjettåret 1992

Dokument nr. 9, innst. S. nr. 217 for 1992-93

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Dokument fra Interne styrer og utvalg Saken er behandlet i forbruker- og administrasjonskomiteen Innstilling avgitt 09.06.1993 Innst. S. nr. 217 (1992-93)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 09.06.1993

   Behandlet i Stortinget: 14.06.1993