Beretning for 1992 fra styret for Mindegaven til Norge 1914 fra det norske utflytterfolk i Nord-Amerika

Innst. S. nr. 242 for 1992-93

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Innstilling avgitt 10.06.1993 Innst. S. nr. 242 (1992-93)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 10.06.1993

   Behandlet i Stortinget: 18.06.1993