Meddelelse fra stortingsrepresentant Gudmund Restad i Odelstinget møte 4. juni 1993 om at han trekker tilbake forslag om lov om endringer i lov av 13. mars 1936 nr. 3 om politiet ( politiloven) ( Om opprettelse av en fast lønnsnemnd for politiet)

Innst. O. nr. 144 for 1992-93

Status: Saken er ferdigbehandlet.

Innstilling avgitt 15.06.1993 Innst. O. nr. 144 (1992-93)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 15.06.1993

   Behandlet i Odelstinget: 18.06.1993