Midlertidig utvidelse av totalrammen for deltakelse i FNs fredsbevarende operasjoner samt endringer i bevilgningen under forsvarsbudsjettet for 1993 i forbindelse med norsk deltakelse i FNs styrke ( UNPROFOR) for beskyttelse av sikre områder i Bosnia-Hercegovina

St.prp. nr. 95, innst. S. nr. 247 for 1992-93

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Forsvarsdepartementet Saken er behandlet i forsvarskomiteen Innstilling avgitt 31.08.1993 Innst. S. nr. 247 (1992-93)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 31.08.1993

   Behandlet i Stortinget: 02.09.1993