Representantforslag om innstramming i sanksjonene overfor regimet i Iran

Dokument 8:75 S (2010-2011), Innst. 237 S (2010-2011)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Kari Storstrand, Karin S. Woldseth, Morten Høglund Saken er behandlet i utenriks- og forsvarskomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 09.03.2011 Innst. 237 S (2010-2011)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et representantforslag fra Fremskrittspartiet om innstramming i sanksjoner overfor regimet i Iran. Forslaget fikk ikke Stortingets tilslutning.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 09.03.2011

   Behandlet i Stortinget: 11.04.2011