Årsmelding for Datatilsynet 1995

St.meld. nr. 15 (1996-97), Innst. S. nr. 142 (1996-97)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Justis- og politidepartementet Saken er behandlet i justiskomiteen Innstilling avgitt 12.03.1997 Innst. S. nr. 142 (1996-97)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 12.03.1997

   Behandlet i Stortinget: 18.03.1997