Finansministerens redegjørelse om situasjonen i Kreditkassen og bankvesenet generelt

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Redegjørelse fra finansministeren

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet