Bygging av 420 kV-ledningen Salten-Svartisen

St.prp. nr. 11, innst. S. nr. 17 for 1991-92

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Olje- og energidepartementet Saken er behandlet i energi- og industrikomiteen Innstilling avgitt 29.10.1991 Innst. S. nr. 17 (1991-92)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 29.10.1991

   Behandlet i Stortinget: 31.10.1991