Ekstrakt av Norges statsregnskap og regnskap vedkommende administrasjonen av Svalbard for 1990. Saker for desisjon av Stortinget og andre regnskapssaker

Dokument nr. 1, innst. S. nr. 134 for 1991-92

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Dokument fra Riksrevisjonen Saken er behandlet i kontrollkomiteen Innstilling avgitt 01.04.1992 Innst. S. nr. 134 (1991-92)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 01.04.1992

   Behandlet i Stortinget: 18.05.1992