Forslag fra stortingsrepresentant Kristin Clemet om å be Regjeringen legge fram forslag om å endre sysselsettingslovens § 27 slik at det blir tillatt å drive utleie av arbeidskraft

Dokument nr. 8:15 for 1990-91, innst. S. nr. 127 for 1991-92

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Kristin Clemet Saken er behandlet i kommunal- og miljøvernkomiteen Innstilling avgitt 31.03.1992 Innst. S. nr. 127 (1991-92)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 31.03.1992

   Behandlet i Stortinget: 10.04.1992