Tidlig innsats og bedre læring for elever med særskilte behov (kapittel 6)

Meld. St. 18 (2010-2011), kap. 6, Innst. 405 S (2010-2011)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Kunnskapsdepartementet Saken er behandlet i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Innstilling avgitt 07.06.2011 Innst. 405 S (2010-2011)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet ett avsnitt i stortingsmeldingen om læring og fellesskap for seg, kap. 6 i Meld. St. 18 (2010-2011), om det statlige spesialpedagogiske støtteapparatet, og bl.a. gått inn for omorganisering av Statped til fire regioner.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 07.06.2011

   Behandlet i Stortinget: 15.06.2011