Tidlig innsats og bedre læring for elever med særskilte behov (unntatt kapittel 6)

Meld. St. 18 (2010-2011), unntatt kap. 6, Innst. 50 S (2011-2012)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Kunnskapsdepartementet Saken er behandlet i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Innstilling avgitt 10.11.2011 Innst. 50 S (2011-2012)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget drøftet i november 2011 strategier og tiltak for å skape gode læringsmiljøer for barn, unge og voksne med særlige behov, med vekt på at innsatsen skal settes inn tidlig. Grunnlaget for drøftelsen var en stortingsmelding om læring og fellesskap. Kap. 6 i denne meldingen ble behandlet for seg i juni 2011 og gjaldt bl.a. omorganisering av Statped.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 10.11.2011

   Behandlet i Stortinget: 18.11.2011