Virksomheten i Statens landbruksbank i 1989 og 1990

St.meld. nr. 55 for 1990-91, innst. S. nr. 25 for 1991-92

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Landbruksdepartementet Saken er behandlet i landbrukskomiteen Innstilling avgitt 31.10.1991 Innst. S. nr. 25 (1991-92)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 31.10.1991

   Behandlet i Stortinget: 18.11.1991