Statsrekneskapen medrekna Folketrygda for budsjett-terminen 1990

St.meld. nr. 3 for 1990-91, innst. S. nr. 66 for 1991-92

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Finansdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 10.12.1991 Innst. S. nr. 66 (1991-92)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 10.12.1991

   Behandlet i Stortinget: 19.12.1991