Norges Banks nye hovedsete

St.meld. nr. 42 for 1990-91, innst. S. nr. 2 for 1991-92

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Finansdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 11.10.1991 Innst. S. nr. 2 (1991-92)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 11.10.1991

   Behandlet i Stortinget: 21.10.1991