Norsk Forsvarsteknologi A/S. Aksjeerverv, utvikling og kapitalstruktur

St.prp. nr. 108, innst. S. nr. 233 for 1991-92

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Nærings- og handelsdepartementet Saken er behandlet i energi- og industrikomiteen Innstilling avgitt 16.06.1992 Innst. S. nr. 233 (1991-92)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 16.06.1992

   Behandlet i Stortinget: 18.06.1992