Regulering av pensjonene fra pensjonstrygden for sjømenn fra 1. mai 1992 og om øking av bevilgningen under kap. 674, post 51 for 1992

St.prp. nr. 111, innst. S. nr. 219 for 1991-92

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Sosial- og helsedepartementet Saken er behandlet i forbruker- og administrasjonskomiteen Innstilling avgitt 12.06.1992 Innst. S. nr. 219 (1991-92)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 12.06.1992

   Behandlet i Stortinget: 16.06.1992