Innstilling fra Stortingets presidentskap om endringer i Stortingets forretningsorden vedrørende registeret for stortingsrepresentantenes verv og økonomiske interesser og i Reglement om register for stortingsrepresentantenes verv og økonomiske interesser

Innst. 226 S (2010-2011)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Innstilling avgitt 24.02.2011 Innst. 226 S (2010-2011)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 24.02.2011

   Behandlet i Stortinget: 10.03.2011