Verksemda til Sametinget i 1990

St.meld. nr. 13, innst. S. nr. 101 for 1991-92

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Kommunal- og arbeidsdepartementet Saken er behandlet i kommunal- og miljøvernkomiteen Innstilling avgitt 20.02.1992 Innst. S. nr. 101 (1991-92)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 20.02.1992

   Behandlet i Stortinget: 10.04.1992